செவ்வாய், 22 அக்டோபர், 2013

NATIONAL JCM ITEMS

29 வது தேசீய ஆலோசனைக்குழு கூட்டத்தில் விவாதிப்பதற்கான பிரச்சனைகளைத் தொகுத்து நிர்வாகத்திற்குக் கடிதம் கொடுக்கப் பட்டுள்ளது.<<விவாதத்திற்கான பிரச்சனைகள்>>>

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக