செவ்வாய், 31 டிசம்பர், 2013

புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்நாளைய வாழ்க்கை என்னும்         புது பானையில்....
புதிய எண்ணங்கள்
புதிய நண்பர்கள்
புதிய முயற்சிகள்
புதிய நம்பிக்கைகள்
புதிய திட்டங்களை சேர்த்து

சோர்விலா செயல்கள்
என்னும் தீயை மூட்டி

பொங்கட்டும் புது வாழ்வு ...!கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக