புதன், 4 டிசம்பர், 2013

வாழ்த்துக்கள்
போன் மெக்கானிக் தேர்வு முடிவுகள் வெற்றி பெற்ற தோழர்களுக்கு வாழ்த்துகள்.

பட்டியல் 1  

பட்டியல் 2
¦ÃÌÄ÷ ÁŠòà÷Ä¢ÕóÐ TM  §¾÷× ±Ø¾¢ ¦ÅüÈ¢ô ¦ÀüÈ §¾¡Æ÷ «¨ÉÅÕìÌõ ஈரோடு Á¡Åð¼ BSNLEU ºí¸õ º¡÷À¡¸ ÁÉÁ¡÷ó¾ Å¡úòи¨Ç ¦¾Ã¢Å¢òÐ즸¡û¸¢§È¡õ.


எல்.பரமேஸ்வரன்
                                                                                                                     Á¡Åð¼ ¦ºÂÄ÷

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக