திங்கள், 20 ஏப்ரல், 2015

வேலை நிறுத்தத்தை வெற்றி பெறச்செய்வோம்


2 day strike
on 21st and 22nd April, 2015.

Demanding immediate steps for the revival of BSNL
Mobilise each and every employee to participate in the strike.
Make the strike 100% success

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக