வியாழன், 17 டிசம்பர், 2015

FORUM முடிவுகள்

 ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு 78.2% பஞ்சப்படி இணைப்பை வலியுறுத்தி 22.12.2015 அன்று ஆர்ப்பாட்டம் மற்றும் BSNLஐ பலப்படுத்த "SERVICE WITH SMILE" என்கின்ற 100 நாட்கள் திட்டம்- அகில இந்திய FORUM முடிவு. Read | Download

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக