புதன், 27 நவம்பர், 2013

வங்கி புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களின் புதுப்பித்தல்

பல்வேறு கடன்களுக்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கனரா வங்கி, யூனியன் வங்கி மற்றும் இந்தியன் வங்கிகளோடு காலாவதி ஆவதை நமது மத்திய  சங்கம் நிர்வாகத்தின் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்றுள்ளது .வங்கிகள் நமது நிர்வாகத்தோடு  புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் புதுப்பித்தல் விசயமாக  ஆரம்ப கட்ட நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன .

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக