திங்கள், 30 ஜூன், 2014

பஞ்சப்படி அதிகரிப்பு

    1.07.2014 முதல் பஞ்சப்படி  அதிகரிப்பு   2.9% 
  

S.N.
Expected CPI
of May'14
Avg. AICPIN
Projected
Projected
IDA (%)
Projected
IDA Increase (%)
1 240 240.33 90.2 1.8
2 241 240.67 90.5 2.1
3 242 241.00 90.8 2.4
4 243 241.33 91.0 2.6
5 244 241.67 91.3 2.9
6 245 242.00 91.6 3.2
7 246 242.33 91.8 3.4
8 247 242.67 92.1 3.7
9 248 243.00 92.4 4.0
10 249 243.33 92.6 4.2

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக