திங்கள், 8 செப்டம்பர், 2014

IDA எதிர்பார்ப்பு01-10-2014 முதல் IDA உயர்வு 6.9 முதல் 7.4 % வரை  இருக்கலாம்  என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
The  AICPINs of the months June-2014, July-2014 & August-2014 is likely to be declared on 31-July-2014, 29-August-2014 & 30-September-2014 respectively. Top 10 Projections are given below-   The  AICPIN of the months-
  • June-2014 : 246
  • July-2014  : 252
The IDA may increase by 6.9 to 7.4 % , & can be highest hike since 01/01/2007. It will be 6.6 % Even if no increase in AICPIN for the month of August-14.
Top 10 Projections:

S.N.
Expected CPI
of August'14
Avg. AICPIN
Projected
Projected
IDA (%)
Projected
IDA Increase (%)
1
250
249.33
97.4
6.1
2
251
249.67
97.6
6.3
3
252
250.00
97.9
6.6
4
253
250.33
98.2
6.9
5
254
250.67
98.4
7.1
6
255
251.00
98.7
7.4
7
256
251.33
98.9
7.6
8
257
251.67
99.2
7.9
9
258
252.00
99.5
8.2
10
259
252.33
99.7
8.4


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக